Publikime

 • Foto: FES Kosovo

Publikimet më të reja

Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Propozimet për skemën e sigurimeve shëndetësore

Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (4,7 MB PDF-File)


Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Problemi me Sherbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës

Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (4 MB, PDF-File)


Beha, Adem

Mes stabilitetit dhe demokratizimit

Zgjedhjet, partitë politike dhe demokracia brendapartiake në Kosovë
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (5 MB PDF-File)


Beha, Adem

Between stabilisation and democratisation

Elections, political parties and intra-party democracy in Kosovo
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (5,5 MB PDF-File)


Politika të mira arsimore për ekonomi të suksesshme

Pozitat e Fondacionit Friedrich Ebert me fakte : teza për një kornizë trajtimi për hartimin e një arsimi të orientuar kah ardhmëria dhe politika e tregut të punës në Kosovë
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (3,2 MB PDF-File)


Good education policy for a successful economy

Positions of the Friedrich Ebert Foundation with facts : theses for a operational framework for designing a future-oriented education and labor market policy in Kosovo
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (3,1 MB PDF-File)


Gute Bildungspolitik für eine erfolgreiche Wirtschaft

Positionen der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Fakten : Thesen für einen Handlungsrahmen zur Gestaltung einer zukunftsorientierten Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik in Kosovo
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (460 KB, PDF-File)


Kabashi-Ramaj, Besa

Human security challenges in Kosovo

Political instability in Kosovo and implications for the human security of the people
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin


Kabashi-Ramaj, Besa

Sfidat e sigurisë njerëzore në Kosovë

Destabiliteti politik në Kosovë dhe implikimet për sigurinë njerëzore të popullatës
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin


Dalipi, Samet; Shala, Krenar

The role of decentralization on security improvement and peace-building in Kosovo

policy paper
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (1,3 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38221 108 / 109
info(at)fes-kosovo.org


 • 23.05.18 - 23.05.18 - Hotel Emerald | Ngjarje

  Kongresi Nacional - KOSOVA QË NE DUAM

  Më datë 23 maj, Fondacioni Friedrich-Ebert (FES) ka qenë nikoqir i Kongresit të parë nacional “Kosova si e duam ne”.

  më shumë informacion

 • 16.05.2018 | Ngjarje, Publikimet

  Komunikatë për Media

  “Barazia ka rëndësi!”

  Friedrich-Ebert-Stiftung, së bashku me Center for Social Research Analitika, prezentojnë një raport për pabarazinë në Evropën...

  më shumë informacion

 • 23.05.18 - 23.05.18 - Hotel Emerald | Ngjarje

  KONGRESI NACIONAL - KOSOVA QË NE DUAM

  Siguri Sociale – Zhvillim Ekonomik – Punë dhe Jetë të Dinjitetshme

  më shumë informacion

Kthehu në fillim