Publications

  • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

Rinia në udhëkryq, cila është rruga?!

Prishtina, 2017

Download publication (620 KB, PDF-File)


International Conference Current Security Challenges for the Western Balkan Region

study based on inputs given at the International Conference organized on 20-21 November 2014 in Prishtina
Prishtina, 2017

Download publication (19 MB, PDF-File)


Qirezi, Bardha

The 2015 Kosovo migration outflow to European Union

Who, why and how
Prishtina, 2017

Download publication (4 MB, PDF-File)


Tahiri, Besnik

Gradonačelnik - predstavnik ili onaj koji vlada?

doprinos jačanju odgovornosti institucija i njihovoj transparentnosti na lokalnom nivou ; slučaj Kosova
Pristina, 2013

Download publication (1,1 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

The municipal mayor - a representative or a dominant authority?

A contribution to strengthening institutional accountability and transparency at the local leval - Kosovo case
Prishtina, 2013

Download publication (1 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

Kryetari i komunës - përfaqësues apo dominues?

një kontribut në forcimin e llogaridhënies institucionale dhe transparencës në nivelin lokal ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Download publication (700 KB, PDF-File)


Hapçiu, Annea; Sparks, John R.

The internal effect of the Kosovo

the young Europeans ; nation branding campaign on the Kosovar people
Prishtina, 2013

Download publication (1 MB PDF-File)


Shkoza, Armend M.; Lekiqi, Filloreta

Sigurimi shëndetësor në Kosovë

një e drejtë e vonuar
Prishtina, 2013

Download publication (1,8 MB PDF-File)


EUs chance to anchor Kosovo

Kosovo feasibility study
Prishtina, 2013

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Kosovo youth study

forward looking, grounded in tradition ; survey 2012
Prishtina, 2013

Download publication (3,5 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38221 108 / 109
info(at)fes-kosovo.org


  • 07.06.2018 | Event, Događaj, Ngjarje

    Political Academy

  • 04.06.2018 | Event

    Narrative Report on the Kosovo Youth Congress

  • 23.05.18 - 23.05.18 - Emerald Hotel | Event

    National Congress - The Kosovo We Want!

back to top