Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Propozimet për skemën e sigurimeve shëndetësore

Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (4,7 MB PDF-File)


Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Problemi me Sherbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës

Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (4 MB, PDF-File)


Beha, Adem

Mes stabilitetit dhe demokratizimit

Zgjedhjet, partitë politike dhe demokracia brendapartiake në Kosovë
Prishtina, 2017

Preuzmi publikaciju (5 MB PDF-File)


Beha, Adem

Between stabilisation and democratisation

Elections, political parties and intra-party democracy in Kosovo
Prishtina, 2017

Preuzmi publikaciju (5,5 MB PDF-File)


Politika të mira arsimore për ekonomi të suksesshme

Pozitat e Fondacionit Friedrich Ebert me fakte : teza për një kornizë trajtimi për hartimin e një arsimi të orientuar kah ardhmëria dhe politika e tregut të punës në Kosovë
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (3,2 MB PDF-File)


Good education policy for a successful economy

Positions of the Friedrich Ebert Foundation with facts : theses for a operational framework for designing a future-oriented education and labor market policy in Kosovo
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (3,1 MB PDF-File)


Gute Bildungspolitik für eine erfolgreiche Wirtschaft

Positionen der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Fakten : Thesen für einen Handlungsrahmen zur Gestaltung einer zukunftsorientierten Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik in Kosovo
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (460 KB, PDF-File)


Kabashi-Ramaj, Besa

Human security challenges in Kosovo

Political instability in Kosovo and implications for the human security of the people
Prishtina, 2017

Preuzmi publikaciju


Kabashi-Ramaj, Besa

Sfidat e sigurisë njerëzore në Kosovë

Destabiliteti politik në Kosovë dhe implikimet për sigurinë njerëzore të popullatës
Prishtina, 2017

Preuzmi publikaciju


Dalipi, Samet; Shala, Krenar

The role of decentralization on security improvement and peace-building in Kosovo

policy paper
Prishtina, 2017

Preuzmi publikaciju (1,3 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38221 108 / 109
info(at)fes-kosovo.org


 • 23.05.18 - 23.05.18 - Hotel Emerald | Događaj

  Nacionalni Kongres - Kosovo Kakvo Volimo

  Dana 23. Maja, Fondacija Friedrich Ebert (FES) bila je domaćin prvog Nacionalnog kongresa "Kosovo kakvog volimo."

  više informacija

 • 16.05.2018 | Događaj, Publikacija

  Saopćenje za javnost

  „Jednakost je važna“

   

  Fondacija Friedrich-Ebert, u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja „Analitika“ objavljuje izvještaj o nejednakosti u...

  više informacija

 • 23.05.18 - 23.05.18 - Hotel Emerald | Događaj

  NACIONALNI KONGRES - KOSOVO KAKVOG VOLIMO

  Socijalna sigurnost – ekonomski razvoj – rad i dobar život

  više informacija

Na početak