• 22.11.2018 | Ngjarje

  Punëtoritë e grupeve Punuese të Kongresit Nacional të të Rinjve të Kosovës

  Kongresi Kombëtar i të Rinjve të Kosovës, përgjatë muajit Tetor ka realizuar 4 punëtori në katër komuna.


  më shumë informacion
 • 21.11.2018 | Ngjarje

  Vizita Studimore në Baden-Württemberg, Gjermani

  Vizita e dytë studimore në Gjermani në këtë vitë: Pjesëmarrja e të rinjve në shoqërinë civile dhe në proceset politike si shtylla të fuqishme të...


  më shumë informacion
 • 26.09.2018 | Ngjarje

  Raporti i Kongresit- Kosova Që Ne Duam!

  Dokumenti në linkun e mëposhtëm përmban një përmbledhje të ideve dhe informata kthyese nga kongresi i parë i platformës “Kosova që duam”, duke...


  më shumë informacion

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38221 108 / 109
info(at)fes-kosovo.org


Democracy and Political Dialogue
Temë

Democracy and Political Dialogue

As a political foundation, we follow the values of social democracy.
more

Arsimi dhe Zhvillimi Ekonomik
Temë

Arsimi dhe Zhvillimi Ekonomik

Demokracia ka nevojë për zhvillim ekonomik dhe qëndrueshmëri njësoj si gjithë qytetarët që kanë nevojë për drejtësi dhe mundësi të barabarta, të gjitha këto të bazuara në kontekstin e sigurtë social.
more

Shteti i Mirëqenies Sociale
Temë

Shteti i Mirëqenies Sociale

Një shtet funksional i mirëqenies në të cilin qytetarët mund të ndjejnë se shteti u ofron atyre një rrjetë sigurie është në qendër të vlerave social demokratike dhe e përbën bazën për një demokraci stabile.
more

Akademia Politike

Akademia Politike

Akademia Politike e Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinon arsimin politik dhe trajnimin praktik në një numër disiplinash. more

Aktivitetet Rajonale

Aktivitetet Rajonale

Përveç punës sonë në Kosovë, ne jemi të përfshirë edhe në aktivitetet e koordinuara në nivel rajonal. more


FES Online revista

IPG Journal

IPG Journal

IPG-Journal është një platformë debatesh e FES për politikën ndërkombëtare dhe evropiane. more

FES Connect

FES Connect

Duke bashkuar njerëzit, në frymën e demokracisë sociale, ne ndajmë burime informacioni në gjuhën angleze nga rrjeti gjerman dhe ai ndërkombëtar të Fondacionit-Friedrich-Ebert. more


FES interaktive

Kthehu në fillim