Autorsia

Redaktor

Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.
Godesberger Allee 149
53175 Bonn

+49 (0) 228 883-0
+49 (0) 228 883-9207

www.fes.de

Redaktor

Friedrich-Ebert-Stiftung Kosovo
Mujo Ulqinaku Str. 4/10
(Pejton Place)
10 000 Prishtina
Republic of Kosovo

+381 38 609 900 / 901
+381 38 609 902

contact(at)fes-prishtina.org
www.fes-kosovo.org

Përgjegjës për përmbajtjen

Përfaqësues i Zyrës, Frank Hantke

Ndërtimi dhe zbatimi teknik i faqes së internetit FES Template

itcreate. kommunkation
www.itcreate.de

Kthehu në fillim