27.02.2019

Punëtori në fushen e "Arsimit për punësim dhe zhvillim".

Në kuadër te iniciativës Kosova qe duam, me datën 20.02.2019 në zyrën e fondacionit Friedrich Ebert u mbajt punëtoria e radhës me temën "Arsimi për punësim dhe zhvillim".

I falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit, organizatat pjesëmarrëse dhe partnerët për kontributin e dhëne në pergatitjen e programit për fushën "Arsimi për punësim dhe zhvillim". Programi për temat

·         Arsimi për punësim dhe zhvillim

·         Kujdesi shëndetësor dhe mirëqenia

·         Aktivizmi qytetar për qeverisje të mire

·         Zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të punës

·         Punë dhe jetë e dinjitetshme

në të cilat është duke punuar FES-i bashkërisht me partnerët do të prezantohet në Kongresin e radhës Kosova që duam.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Kthehu në fillim