Publikime

 • Foto: FES Kosovo

Publikimet më të reja

Hantke, Frank

Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (610 KB, PDF-File)


Hantke, Frank

Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (620 KB, PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Social security - economic development - decent work and life
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,3 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Siguri sociale - zhvillim ekonomik - punë dhe jetë e dinjititetshme
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,2 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Socijalna sigurnost - ekonomski razvoj - dostojanstven rad i život
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,4 MB PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Youth study Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (590 KB, PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (560 KB, PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (560 KB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analysis of Kosovo's education system

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (14 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (7 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 28.06.2019 | Ngjarje

  Akademia Politike 2019

 • 14.06.2019 | Ngjarje

  Kongresi i 2-të Nacional - Kosova që Ne Duam!

  Sigurim Social - Zhvillim Ekonomik – Punë dhe Jetë e Denjë

  më shumë

 • 07.06.2019 | Ngjarje

  Panel Diskutim mbi Rëndësinë e Dialogut Ndërkulturor

Kthehu në fillim