Publikime

 • Foto: FES Kosovo

Publikimet më të reja

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Ko je ostao isključen?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,6 MB PDF-File)


Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Kush u la pas dore?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,6 MB PDF-File)


Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inclusiveness of the government response to the COVID-19 crisis

Who was left behind?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,5 MB PDF-File)


Zogjani, Valëza

Report on the performance of municipalities in the area of communication with citizens

Democracy fo Development ; Author: Valëza Zogjani. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, October 2020<
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Zogjani, Valëza

Raport mbi performancën e komunave në fushën e komunikimit me qytetar/e

Demokraci për zhvillim ; Autore: Valëza Zogjani. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, Tetor 2020<
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Efekat pandemije Covid-19 na Kosovu

Rezultat opštinskih budžeta
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (4,4 MB PDF-File)


The effect of Covid-19 pandemic in Kosovo

Outlook of municipal budgets
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,4 MB PDF-File)


Efekti pandemisë COVID-19 në Kosovë

Rezultati i buxheteve komunale
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,5 MB PDF-File)


Tafallari, Driton; Morina, Burim

Banimi social në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Why is early education the solution?

Authors: Majlinda Behrami, Fitim Pacolli, Florent Ramqaj. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, 2020<
Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (18 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

 • 15.04.2021 | Ngjarje

  Thirrje për aplikim në Akademinë Politike të Fondacionit Friedrich-Ebert 2021

  Akademia Politike e Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinon arsimin politik dhe trajnimin praktik në një numër diciplinash. Qëllimi i saj është...

  më shumë

 • 08.04.2021 | Publication, Ngjarje

  Seria e Debateve: Të rinjtë votojnë

  Debate Center në kuadër të Kongresit Kombëtar të të Rinjve të Kosovës gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshhme parlamentare në Kosovë ka...

  më shumë

 • 29.09.2020 | Ngjarje

  FES country director René Schlee congratulates Lëvizja VETËVENDOSJE!

  FES country director René Schlee congratulates Lëvizja VETËVENDOSJE! (LVV) on their admittance to the Progressive Alliance (PA). Progressive Alliance...

  më shumë

Kthehu në fillim