Publikime

 • Foto: FES Kosovo

Publikimet më të reja

Socijalne politike u programima političkih partija

Da li je jednakost važna?
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (2,8 MB PDF-File)


National youth congress

The future has a voice - share yours

Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (24 MB, PDF-File)


Korisite zajedničku snagu

Budućnost ima glas - podeli svoj!

Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (5,5 MB PDF-File)


Kongresi kombëtar i të rinjve

E ardhmja ka një zë - jepi fuqi zërit tënd!

Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (28 MB, PDF-File)


Kongresi nacional "Kosova që ne duam"

Kosova që ne duam

Siguri sociale, zhvillim ekonomik, punë dhe jetë të dinjitetshme
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (89 MB, PDF-File)


Nacionalni kongres "Kosovo koje hoćemo"

Kosovo koje hoćemo

Socijalno osiguranje, ekonomski razvoj, dostojanstven život i rad
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (88 MB, PDF-File)


National Congress "The Kosovo we want"

The Kosovo we want

Social security, economic development, decent work and life
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (90 MB, PDF-File)


Politikat sociale në programet e partive politike

A ka rëndësi barazia?
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (19 MB, PDF-File)


Social policies in political party programs

Does equality matter?
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (17 MB, PDF-File)


Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Propozimet për skemën e sigurimeve shëndetësore

Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (4,7 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 22.11.2018 | Ngjarje

  Punëtoritë e grupeve Punuese të Kongresit Nacional të të Rinjve të Kosovës

  Kongresi Kombëtar i të Rinjve të Kosovës, përgjatë muajit Tetor ka realizuar 4 punëtori në katër komuna.

  më shumë

 • 21.11.2018 | Ngjarje

  Vizita Studimore në Baden-Württemberg, Gjermani

  Vizita e dytë studimore në Gjermani në këtë vitë: Pjesëmarrja e të rinjve në shoqërinë civile dhe në proceset politike si shtylla të fuqishme të...

  më shumë

 • 26.09.2018 | Ngjarje

  Raporti i Kongresit- Kosova Që Ne Duam!

  Dokumenti në linkun e mëposhtëm përmban një përmbledhje të ideve dhe informata kthyese nga kongresi i parë i platformës “Kosova që duam”, duke...

  më shumë

Kthehu në fillim