Publikime

 • Foto: FES Kosovo

Publikimet më të reja

Tafallari, Driton; Morina, Burim

Banimi social në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Why is early education the solution?

Authors: Majlinda Behrami, Fitim Pacolli, Florent Ramqaj. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, 2020<
Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (5 MB, PDF-File)


Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Pse edukimi i hershëm është zgjidhja?

Autorë: Majlinda Behrami, Fitim Pacolli, Florent Ramqaj. - Prishtinë : Friedrich Ebert Stiftung, 2020<
Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (7 MB, PDF-File)


Muharremi, Robert

Vote of no-confidence and the formation of a new government in Kosovo-Challenges and way out for a functional parliamentary democracy

Author: Robert Muharremi. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, May 2020<
Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (660 KB, PDF-File)


Muharremi, Robert

Votimi i mocionit të mosbesimit dhe formimi i qeverisë së re në Kosovë-sfidat dhe rruga përpara për një demokraci parlamentare funksionale

Autor: Robert Muharremi. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, Maj 2020<
Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (690 KB, PDF-File)


"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

Botue: Frank Hantke, FES ; Nora Hasani, KDWV, David Oberhuber, GIZ. - [Prishtina] : Friedrich Ebert Stiftung, [2019]<
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


"Our raw material is education - for a modern vocational education"

Publishers: Frank Hantke, FES ; Nora Hasani, KDWV, David Oberhuber, GIZ. - [Prishtina] : Friedrich Ebert Stiftung, [2019]<
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

Izdavač: Frank Hantke, FES ; Nora Hasani, KDWV, David Oberhuber, GIZ. - [Prishtina] : Friedrich Ebert Stiftung, [2019]<
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

Herausgeber: Frank Hantke, FES ; Nora Hasani, KDWV, David Oberhuber, GIZ. - [Prishtina] : Friedrich Ebert Stiftung, [2019]<
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


Hantke, Frank

Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Author: Frank Hantke. - [Prishtina] : Friedrich Ebert Stiftung, [2019]<
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (610 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

 • 05.08.2020 | Ngjarje

  Si iu afrohen partitë politike votuesve?

  Gjatë periudhës qershor – korrik, Platforma e Shoqërisë civile “Kosova që Duam” në Mitrovicë, ka zhvilluar një cikël të debateve, me temën: “Si iu...

  më shumë

 • 31.07.2020 | Ngjarje

  Seria 2: Tregimet e familjeve në nevojë

  Kjo seri mbulon tregimet e familjeve me kushte të rënda sociale në Kosovë. Familjet e janë përygjedhur në bashkëpunim me Qendrat për Ndihmë Sociale...

  më shumë

 • 15.07.2020 | Ngjarje

  DEKLARATA E ANËTARËVE TË PLATFORMËS KOSOVA QË DUAM MBI MASAT KUNDËR COVID-19

  Anëtarët e platformës Kosova që duam, kanë reflektuar mbi situatën dhe menaxhimin e pandemisë COVID-19, andaj edhe kanë vendosur të bëjnë thirrje...

  më shumë

Kthehu në fillim