Publikime

 • Foto: FES Kosovo

Publikimet më të reja

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Social security - economic development - decent work and life
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,3 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Siguri sociale - zhvillim ekonomik - punë dhe jetë e dinjititetshme
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,2 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Socijalna sigurnost - ekonomski razvoj - dostojanstven rad i život
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,4 MB PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Youth study Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (590 KB, PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (560 KB, PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (560 KB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analysis of Kosovo's education system

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (14 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (7 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analizë sistemit arsimor në Kosovë

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (7 MB, PDF-File)


Abazi, Dardan; Ejupi, Burim

Pagat në sektorin publik në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (2,3 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

 • 19.06.2020 | Ngjarje

  Tregimet e kosovarëve gjatë pandemisë COVID 19

  “Tregimet e kosovarëve në kohë të pandemisë COVID 19” është një projekt i bashkërealizuar nga KosovaPress dhe Fondacioni Friedrch Ebert në Kosovë, i...

  më shumë

 • 09.06.2020 | Ngjarje

  Pse edukimi i hershëm është i rëndësishëm?

  Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Femijëve, FES Prishtina ka lansuar një video-animacion të shkurtër, duke zbuluar të dhënat e një hulumtimi, që...

  më shumë

 • 27.05.2020 | Ngjarje

  Në pritje të vendimit të Gjykatës Kushtetuese

  Autori: Ehat Miftaraj, Drejtor Ekzekutiv, Instituti i Kosovës për Drejtësi

  më shumë

Kthehu në fillim