Publikime

 • Foto: FES Kosovo

Publikimet më të reja

Zhvillimi i sektorit privat

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 610 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Shkarko publikimin (610 KB, PDF-File)


Economic challenges 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 17 S. = 540 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtina, 2011

Shkarko publikimin (540 KB, PDF-File)


Sfidat ekonomike 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 16 S. = 530 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Shkarko publikimin (530 KB, PDF-File)


Integrimi në Bashkimin Europian i nivelit lokal

raport
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (7,3 MB PDF-File)


European Union integration at the local level

report
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (7,3 MB PDF-File)


Made in Kosova

progress report ; 2011
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (570 KB, PDF-File)


Made in Kosova

raporti i progresit ; 2011
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (620 KB, PDF-File)


Kosovo national elections 2010

overview and trends
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (440 KB, PDF-File)


Wählisch, Martin; Xharra, Behar

Public diplomacy of Kosovo

status quo, challenges and options
Belgrad, 2011

Shkarko publikimin (8,7 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

Jasne na papiru, pomućene u praksi

decentralizacija i reforma lokalne uprave ; slučaj Kosova ; studija o izgledima i izazovima decentralizacije u Republici Kosovo dve godine nakon Ustava
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (520 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

 • 19.06.2020 | Ngjarje

  Tregimet e kosovarëve gjatë pandemisë COVID 19

  “Tregimet e kosovarëve në kohë të pandemisë COVID 19” është një projekt i bashkërealizuar nga KosovaPress dhe Fondacioni Friedrch Ebert në Kosovë, i...

  më shumë

 • 09.06.2020 | Ngjarje

  Pse edukimi i hershëm është i rëndësishëm?

  Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Femijëve, FES Prishtina ka lansuar një video-animacion të shkurtër, duke zbuluar të dhënat e një hulumtimi, që...

  më shumë

 • 27.05.2020 | Ngjarje

  Në pritje të vendimit të Gjykatës Kushtetuese

  Autori: Ehat Miftaraj, Drejtor Ekzekutiv, Instituti i Kosovës për Drejtësi

  më shumë

Kthehu në fillim