Publikime

 • Foto: FES Kosovo

Publikimet më të reja

Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Why is early education the solution?

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (5 MB, PDF-File)


Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Pse edukimi i hershëm është zgjidhja?

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (7 MB, PDF-File)


Muharremi, Robert

Vote of no-confidence and the formation of a new government in Kosovo-Challenges and way out for a functional parliamentary democracy

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (660 KB, PDF-File)


Muharremi, Robert

Votimi i mocionit të mosbesimit dhe formimi i qeverisë së re në Kosovë-sfidat dhe rruga përpara për një demokraci parlamentare funksionale

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (690 KB, PDF-File)


"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


"Our raw material is education - for a modern vocational education"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


Hantke, Frank

Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (610 KB, PDF-File)


Hantke, Frank

Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (620 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

 • 19.06.2020 | Ngjarje

  Tregimet e kosovarëve gjatë pandemisë COVID 19

  “Tregimet e kosovarëve në kohë të pandemisë COVID 19” është një projekt i bashkërealizuar nga KosovaPress dhe Fondacioni Friedrch Ebert në Kosovë, i...

  më shumë

 • 09.06.2020 | Ngjarje

  Pse edukimi i hershëm është i rëndësishëm?

  Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Femijëve, FES Prishtina ka lansuar një video-animacion të shkurtër, duke zbuluar të dhënat e një hulumtimi, që...

  më shumë

 • 27.05.2020 | Ngjarje

  Në pritje të vendimit të Gjykatës Kushtetuese

  Autori: Ehat Miftaraj, Drejtor Ekzekutiv, Instituti i Kosovës për Drejtësi

  më shumë

Kthehu në fillim