Publications

 • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

Nacionalni kongres "Kosovo koje hoćemo"

Kosovo koje hoćemo

Socijalno osiguranje, ekonomski razvoj, dostojanstven život i rad
Prishtina, 2018

Download publication (88 MB, PDF-File)


Kongresi nacional "Kosova që ne duam"

Kosova që ne duam

Siguri sociale, zhvillim ekonomik, punë dhe jetë të dinjitetshme
Prishtina, 2018

Download publication (89 MB, PDF-File)


National Congress "The Kosovo we want"

The Kosovo we want

Social security, economic development, decent work and life
Prishtina, 2018

Download publication (90 MB, PDF-File)


National youth congress

The future has a voice - share yours

Prishtina, 2018

Download publication (24 MB, PDF-File)


Korisite zajedničku snagu

Budućnost ima glas - podeli svoj!

Prishtina, 2018

Download publication (5,5 MB PDF-File)


Kongresi kombëtar i të rinjve

E ardhmja ka një zë - jepi fuqi zërit tënd!

Prishtina, 2018

Download publication (28 MB, PDF-File)


Politikat sociale në programet e partive politike

A ka rëndësi barazia?
Prishtina, 2018

Download publication (19 MB, PDF-File)


Social policies in political party programs

Does equality matter?
Prishtina, 2018

Download publication (17 MB, PDF-File)


Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Propozimet për skemën e sigurimeve shëndetësore

Prishtina, 2018

Download publication (4,7 MB PDF-File)


Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Problemi me Sherbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës

Prishtina, 2018

Download publication (4 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38221 108 / 109
info(at)fes-kosovo.org


 • 26.09.2018 | Event

  Kosovo We Want- Congress Report!

  The following document contains a summary of the ideas and feedback that were discussed in the launching event of the “Kosovo we want” platform,...

  more information

 • 10.09.2018 | Event

  Civic Consultation on the field of Civic Activism for Good Governance

 • | Event

  Anibar Animation Festival - Kosovo We Want!

  The second day of the festival started with the presentation of the platform “The Kosovo we want” from Friedrich-Ebert-Stiftung

  more information

back to top