Publications

 • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

Aliu, Luljeta

Analysis of Kosovo's education system

Prishtina, 2019

Download publication (14 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Prishtina, 2019

Download publication (7 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analizë sistemit arsismor në Kosovë

Prishtina, 2019

Download publication (7 MB, PDF-File)


Abazi, Dardan; Ejupi, Burim

Pagat në sektorin publik në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2019

Download publication (2,3 MB PDF-File)


Socijalne politike u programima političkih partija

Da li je jednakost važna?
Prishtina, 2018

Download publication (2,8 MB PDF-File)


National youth congress

The future has a voice - share yours

Prishtina, 2018

Download publication (24 MB, PDF-File)


Korisite zajedničku snagu

Budućnost ima glas - podeli svoj!

Prishtina, 2018

Download publication (5,5 MB PDF-File)


Kongresi kombëtar i të rinjve

E ardhmja ka një zë - jepi fuqi zërit tënd!

Prishtina, 2018

Download publication (28 MB, PDF-File)


Kongresi nacional "Kosova që ne duam"

Kosova që ne duam

Siguri sociale, zhvillim ekonomik, punë dhe jetë të dinjitetshme
Prishtina, 2018

Download publication (89 MB, PDF-File)


Nacionalni kongres "Kosovo koje hoćemo"

Kosovo koje hoćemo

Socijalno osiguranje, ekonomski razvoj, dostojanstven život i rad
Prishtina, 2018

Download publication (88 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 22.11.2018 | Event

  The workshops of the working groups of the National Youth Congress of Kosovo

  The National Youth Congress of Kosovo, during month of October has organized 4 workshops in four municipalities.

  more

 • 20.11.2018 | Event

  Study Visit in Baden-Württemberg, Germany

  Second Study Visit in Germany this year: Youth participation in civil society and political processes as strong pillars of democracy

  more

 • 26.09.2018 | Event

  Kosovo We Want- Congress Report!

  The following document contains a summary of the ideas and feedback that were discussed in the launching event of the “Kosovo we want” platform,...

  more

back to top