Publications

 • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

Kabashi-Ramaj, Besa

Sfidat e sigurisë njerëzore në Kosovë

Destabiliteti politik në Kosovë dhe implikimet për sigurinë njerëzore të popullatës
Prishtina, 2017

Download publication


Dalipi, Samet; Shala, Krenar

The role of decentralization on security improvement and peace-building in Kosovo

policy paper
Prishtina, 2017

Download publication (1,3 MB PDF-File)


Rinia në udhëkryq, cila është rruga?!

Prishtina, 2017

Download publication (620 KB, PDF-File)


International Conference Current Security Challenges for the Western Balkan Region

study based on inputs given at the International Conference organized on 20-21 November 2014 in Prishtina
Prishtina, 2017

Download publication (19 MB, PDF-File)


Qirezi, Bardha

The 2015 Kosovo migration outflow to European Union

Who, why and how
Prishtina, 2017

Download publication (4 MB, PDF-File)


Tahiri, Besnik

Gradonačelnik - predstavnik ili onaj koji vlada?

doprinos jačanju odgovornosti institucija i njihovoj transparentnosti na lokalnom nivou ; slučaj Kosova
Pristina, 2013

Download publication (1,1 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

The municipal mayor - a representative or a dominant authority?

A contribution to strengthening institutional accountability and transparency at the local leval - Kosovo case
Prishtina, 2013

Download publication (1 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

Kryetari i komunës - përfaqësues apo dominues?

një kontribut në forcimin e llogaridhënies institucionale dhe transparencës në nivelin lokal ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Download publication (700 KB, PDF-File)


Hapçiu, Annea; Sparks, John R.

The internal effect of the Kosovo

the young Europeans ; nation branding campaign on the Kosovar people
Prishtina, 2013

Download publication (1 MB PDF-File)


Shkoza, Armend M.; Lekiqi, Filloreta

Sigurimi shëndetësor në Kosovë

një e drejtë e vonuar
Prishtina, 2013

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38221 108 / 109
info(at)fes-kosovo.org


 • | Event

  Anibar Animation Festival - Kosovo We Want!

  The second day of the festival started with the presentation of the platform “The Kosovo we want” from Friedrich-Ebert-Stiftung

  more information

 • 06.08.2018 | Event

  Scenarios for the Relations between Serbia and Kosovo in 2035

  10.07.2018, Presentation and Discussion FES EU Office

  more information

 • | Event

  Study visit on “Youth Engagement in Politics and Civil Society “

  Düsseldorf, 09 – 14 July, 2018

   

   

  more information

back to top