Publications

 • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

Kongresi kombëtar i të rinjve

E ardhmja ka një zë - jepi fuqi zërit tënd!

Prishtina, 2018

Download publication (28 MB, PDF-File)


Kongresi nacional "Kosova që ne duam"

Kosova që ne duam

Siguri sociale, zhvillim ekonomik, punë dhe jetë të dinjitetshme
Prishtina, 2018

Download publication (89 MB, PDF-File)


Nacionalni kongres "Kosovo koje hoćemo"

Kosovo koje hoćemo

Socijalno osiguranje, ekonomski razvoj, dostojanstven život i rad
Prishtina, 2018

Download publication (88 MB, PDF-File)


National Congress "The Kosovo we want"

The Kosovo we want

Social security, economic development, decent work and life
Prishtina, 2018

Download publication (90 MB, PDF-File)


Politikat sociale në programet e partive politike

A ka rëndësi barazia?
Prishtina, 2018

Download publication (19 MB, PDF-File)


Social policies in political party programs

Does equality matter?
Prishtina, 2018

Download publication (17 MB, PDF-File)


Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Propozimet për skemën e sigurimeve shëndetësore

Prishtina, 2018

Download publication (4,7 MB PDF-File)


Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Problemi me Sherbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës

Prishtina, 2018

Download publication (4 MB, PDF-File)


Beha, Adem

Mes stabilitetit dhe demokratizimit

Zgjedhjet, partitë politike dhe demokracia brendapartiake në Kosovë
Prishtina, 2017

Download publication (5 MB PDF-File)


Beha, Adem

Between stabilisation and democratisation

Elections, political parties and intra-party democracy in Kosovo
Prishtina, 2017

Download publication (5,5 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 16.05.2019 | Event

  The Second National Congress “The Kosovo We Want” on May 23, 2019

 • 02.05.2019 | Event

  Conference: Vocational education and professional orientation are an economic policy

  The Friedrich-Ebert Foundation in Prishtina in cooperation with the German Organization for Cooperation (GIZ) and the Kosovar-German Chamber of...

  more

 • 01.05.2019 | Event

  Joint discussion: Implementing the labor law

  23.04.2019, ICK Prishtine

  more

back to top