Publications

 • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

Kongresi nacional "Kosova që ne duam"

Kosova që ne duam

Siguri sociale, zhvillim ekonomik, punë dhe jetë të dinjitetshme
Prishtina, 2018

Download publication (89 MB, PDF-File)


Nacionalni kongres "Kosovo koje hoćemo"

Kosovo koje hoćemo

Socijalno osiguranje, ekonomski razvoj, dostojanstven život i rad
Prishtina, 2018

Download publication (88 MB, PDF-File)


National Congress "The Kosovo we want"

The Kosovo we want

Social security, economic development, decent work and life
Prishtina, 2018

Download publication (90 MB, PDF-File)


Politikat sociale në programet e partive politike

A ka rëndësi barazia?
Prishtina, 2018

Download publication (19 MB, PDF-File)


Social policies in political party programs

Does equality matter?
Prishtina, 2018

Download publication (17 MB, PDF-File)


Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Propozimet për skemën e sigurimeve shëndetësore

Prishtina, 2018

Download publication (4,7 MB PDF-File)


Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Problemi me Sherbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës

Prishtina, 2018

Download publication (4 MB, PDF-File)


Beha, Adem

Mes stabilitetit dhe demokratizimit

Zgjedhjet, partitë politike dhe demokracia brendapartiake në Kosovë
Prishtina, 2017

Download publication (5 MB PDF-File)


Beha, Adem

Between stabilisation and democratisation

Elections, political parties and intra-party democracy in Kosovo
Prishtina, 2017

Download publication (5,5 MB PDF-File)


Politika të mira arsimore për ekonomi të suksesshme

Pozitat e Fondacionit Friedrich Ebert me fakte : teza për një kornizë trajtimi për hartimin e një arsimi të orientuar kah ardhmëria dhe politika e tregut të punës në Kosovë
Prishtina, 2018

Download publication (3,2 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 18.03.2019 | Event

  Young Generations for the New Balkans 2030: Towards Alternative Horizons

  On Monday, March 12, Friedrich-Ebert-Stiftung and its partners organized the panel discussion “Young Generations for the New Balkans 2030: Towards...

  more

 • 22.11.2018 | Event

  The workshops of the working groups of the National Youth Congress of Kosovo

  The National Youth Congress of Kosovo, during month of October has organized 4 workshops in four municipalities.

  more

 • 20.11.2018 | Event

  Study Visit in Baden-Württemberg, Germany

  Second Study Visit in Germany this year: Youth participation in civil society and political processes as strong pillars of democracy

  more

back to top