Publications

 • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

Tahiri, Besnik

Kryetari i komunës - përfaqësues apo dominues?

një kontribut në forcimin e llogaridhënies institucionale dhe transparencës në nivelin lokal ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Download publication (700 KB, PDF-File)


Hapçiu, Annea; Sparks, John R.

The internal effect of the Kosovo

the young Europeans ; nation branding campaign on the Kosovar people
Prishtina, 2013

Download publication (1 MB PDF-File)


Shkoza, Armend M.; Lekiqi, Filloreta

Sigurimi shëndetësor në Kosovë

një e drejtë e vonuar
Prishtina, 2013

Download publication (1,8 MB PDF-File)


EUs chance to anchor Kosovo

Kosovo feasibility study
Prishtina, 2013

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Kosovo youth study

forward looking, grounded in tradition ; survey 2012
Prishtina, 2013

Download publication (3,5 MB PDF-File)


Close to the EU, far from the citizens

the Kosovo-Serbia dialogue = Larg qytetarit afër BE-së
Prishtina, 2013

Go to Publication (4 MB, PDF-Files)


Musliu, Betim; Gashi, Adem

Krimi i organizuar në zgjedhje

analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve
Prishtina, 2013

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Rinia e Kosovës

me syte nga e ardhmja me kembe ne tradita ; hulumtim 2012
Prishtina, 2013

Download publication (3,7 MB PDF-File)


Studija o mladima na Kosovu

pogled unapred, utemeljen u tradiciji ; istraživanje 2012
Prishtina, 2013

Download publication (3,7 MB PDF-File)


Musliu, Betim; Gashi, Adem

Organized crime in election process

an analysis of prosecution and adjudication policy
Prishtina, 2013

Download publication (1,9 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 18.03.2019 | Event

  Young Generations for the New Balkans 2030: Towards Alternative Horizons

  On Monday, March 12, Friedrich-Ebert-Stiftung and its partners organized the panel discussion “Young Generations for the New Balkans 2030: Towards...

  more

 • 22.11.2018 | Event

  The workshops of the working groups of the National Youth Congress of Kosovo

  The National Youth Congress of Kosovo, during month of October has organized 4 workshops in four municipalities.

  more

 • 20.11.2018 | Event

  Study Visit in Baden-Württemberg, Germany

  Second Study Visit in Germany this year: Youth participation in civil society and political processes as strong pillars of democracy

  more

back to top