Publications

 • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

Musliu, Betim; Gashi, Adem

Organized crime in election process

an analysis of prosecution and adjudication policy
Prishtina, 2013

Download publication (1,9 MB PDF-File)


Kallaba, Pëllumb; Ferati, Violeta

Mapping the UNSCR 1244 legacy in post-independence Kosovo

between contestation and recognition
Prishtina, 2013

Download publication (890 KB, PDF-File)


Tahiri, Besnik

Decentralizimi - një peshë e rëndë për ta realizuar

pëerpjekjekt për të lëvizur nga konsolidimi i demokracisë lokale në ofrim më të mirë të shërbimeve ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Download publication (2,3 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

Decentralization - a heavy weight to be carried out

struggling to move from consolidation of local democracy to better service delivery ; the case of Kosovo
Prishtina, 2013

Download publication (2,4 MB PDF-File)


Qasja alternative për energjinë

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Download publication (2,8 MB PDF-File)


An alternative approach for energy

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Download publication (2,8 MB PDF-File)


Private sector development

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 300 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Download publication (300 KB, PDF-File)


Zhvillimi i sektorit privat

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 610 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Download publication (610 KB, PDF-File)


Economic challenges 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 17 S. = 540 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtina, 2011

Download publication (540 KB, PDF-File)


Sfidat ekonomike 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 16 S. = 530 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Download publication (530 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 16.05.2019 | Event

  The Second National Congress “The Kosovo We Want” on May 23, 2019

 • 02.05.2019 | Event

  Conference: Vocational education and professional orientation are an economic policy

  The Friedrich-Ebert Foundation in Prishtina in cooperation with the German Organization for Cooperation (GIZ) and the Kosovar-German Chamber of...

  more

 • 01.05.2019 | Event

  Joint discussion: Implementing the labor law

  23.04.2019, ICK Prishtine

  more

back to top