Publications

 • Photo: FES Kosovo

Latest Publications

Kallaba, Pëllumb; Ferati, Violeta

Mapping the UNSCR 1244 legacy in post-independence Kosovo

between contestation and recognition
Prishtina, 2013

Download publication (890 KB, PDF-File)


Tahiri, Besnik

Decentralizimi - një peshë e rëndë për ta realizuar

pëerpjekjekt për të lëvizur nga konsolidimi i demokracisë lokale në ofrim më të mirë të shërbimeve ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Download publication (2,3 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

Decentralization - a heavy weight to be carried out

struggling to move from consolidation of local democracy to better service delivery ; the case of Kosovo
Prishtina, 2013

Download publication (2,4 MB PDF-File)


Qasja alternative për energjinë

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Download publication (2,8 MB PDF-File)


An alternative approach for energy

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Download publication (2,8 MB PDF-File)


Private sector development

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 300 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Download publication (300 KB, PDF-File)


Zhvillimi i sektorit privat

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 610 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Download publication (610 KB, PDF-File)


Economic challenges 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 17 S. = 540 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtina, 2011

Download publication (540 KB, PDF-File)


Sfidat ekonomike 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 16 S. = 530 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Download publication (530 KB, PDF-File)


Integrimi në Bashkimin Europian i nivelit lokal

raport
Prishtina, 2013

Download publication (7,3 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 18.03.2019 | Event

  Young Generations for the New Balkans 2030: Towards Alternative Horizons

  On Monday, March 12, Friedrich-Ebert-Stiftung and its partners organized the panel discussion “Young Generations for the New Balkans 2030: Towards...

  more

 • 22.11.2018 | Event

  The workshops of the working groups of the National Youth Congress of Kosovo

  The National Youth Congress of Kosovo, during month of October has organized 4 workshops in four municipalities.

  more

 • 20.11.2018 | Event

  Study Visit in Baden-Württemberg, Germany

  Second Study Visit in Germany this year: Youth participation in civil society and political processes as strong pillars of democracy

  more

back to top