• 05.07.2018 | Događaj

  Peti letnji kamp mladih na temu "Socijaldemokratske perspektive - mladi u jugoistočnoj Evropi"

  Više od pedeset mladih iz regiona aktivno je učestvovalo u ovogodišnjem Letnjem kampu za mlade na temu "Socijaldemokratske perspektive - mladi u...


  više informacija
 • 04.06.2018 | Događaj

  Narativni izveštaj o Kongresu mladih Kosova


  više informacija
 • 23.05.18 - 23.05.18 - Hotel Emerald | Događaj

  Nacionalni Kongres - Kosovo Kakvo Volimo


  više informacija

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38221 108 / 109
info(at)fes-kosovo.org


Demokratija i politički dijalog
Tema

Demokratija i politički dijalog

Kao politička fondacija, mi sledimo vrednosti socijaldemokratije.
više informacija

Obrazovanje i ekonomski razvoj
Tema

Obrazovanje i ekonomski razvoj

Demokratiji je potreban ekonomski razvoj i održivost, isto kao što svi građani imaju potrebu za pravdom i jednakim mogućnostima, a sve to zasnovano na sigurnom društvenom kontekstu.
više informacija

Država socijalnog blagostanja

Tema

Država socijalnog blagostanja


Funkcionalna država blagostanja u kojoj građani mogu da osećaju da im država obezbeđuje sigurnosnu mrežu je u centru socijaldemokratskih vrednosti i predstavlja osnovu za stabilnu demokratiju.
više informacija

Politička akademija

Politička akademija

Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinuje političko obrazovanje i praktičnu obuku u nizu disciplina. više informacija

Regionalne aktivnosti

Regionalne aktivnosti

Pored našeg rada na Kosovu, mi smo uključeni i u aktivnosti koordinirane na regionalnom nivou. više informacija


FES online časopisi

IPG Journal

IPG Journal

IPG-journal je debat platforma FES-a za međunarodnu i evropsku politiku. više informacija

FES Connect

FES Connect

Povezujući ljude u duhu socijaldemokratije, mi dobijamo i delimo sadržaj na engleskom jeziku iz nemačke i međunarode mreže. više informacija


FES Interaktiv

Na početak