• 08.04.2019 | Događaj

  Izveštaj - Prezentacija Studije o mladima Kosovë

  U utorak, 2. aprila, Kancelarija Friedrich-Ebert fondacije (FES) na Kosovu predstavila je rezultate obavljene studije o mladima, koja pruža dokaze za...


  više
 • 08.04.2019 | Događaj

  Regionalni seminar mladih održan u Beogradu: Povezivanje mladih za učešće

  Od 21. do 24. marta, FES je okupio 16 mladih ljudi u Beogradu, koji dolaze iz omladinskih organizacija iz šest zemalja zapadnog Balkana.


  više
 • 19.03.2019 | Događaj

  Mlade generacije za novi Balkan 2030: Ka alternativnim horizontima

  U ponedeljak, 12. marta, Fondacija Friedrich-Ebert (FES), zajedno sa svojim partnerima, organizovala je panel diskusiju na temu: "Mlade generacije za...


  više

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Demokratija i politički dijalog
Tema

Demokratija i politički dijalog

Kao politička fondacija, mi sledimo vrednosti socijaldemokratije.
više

Obrazovanje i ekonomski razvoj
Tema

Obrazovanje i ekonomski razvoj

Demokratiji je potreban ekonomski razvoj i održivost, isto kao što svi građani imaju potrebu za pravdom i jednakim mogućnostima, a sve to zasnovano na sigurnom društvenom kontekstu.
više

Država socijalnog blagostanja

Tema

Država socijalnog blagostanja


Funkcionalna država blagostanja u kojoj građani mogu da osećaju da im država obezbeđuje sigurnosnu mrežu je u centru socijaldemokratskih vrednosti i predstavlja osnovu za stabilnu demokratiju.
više

Politička akademija

Politička akademija

Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinuje političko obrazovanje i praktičnu obuku u nizu disciplina. više

Regionalne aktivnosti

Regionalne aktivnosti

Pored našeg rada na Kosovu, mi smo uključeni i u aktivnosti koordinirane na regionalnom nivou. više


FES online časopisi

IPG Journal

IPG Journal

IPG-journal je debat platforma FES-a za međunarodnu i evropsku politiku. više

FES Connect

FES Connect

Povezujući ljude u duhu socijaldemokratije, mi dobijamo i delimo sadržaj na engleskom jeziku iz nemačke i međunarode mreže. više


FES Interaktiv

Na početak