• 26.09.2018 | Događaj

  Publikacija -Kosovo Koje Hoćemo !

  Dokument u nastavku sadrži pregled ideja i povratne informacije koje su diskutovane na početku platformine manifestacije "Kosovo koje hoćemo",...


  više informacija
 • 10.09.2018 | Događaj

  Javne konsultacije u oblasti Građanskog aktivizma za dobro upravljanje


  više informacija
 • | Događaj

  Studijska poseta za alumni političke akademije "Angažovanje mladih u politici i civilnom društvu"

  Düsseldorf, od 09. do 14. jula 2018


  više informacija

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38221 108 / 109
info(at)fes-kosovo.org


Demokratija i politički dijalog
Tema

Demokratija i politički dijalog

Kao politička fondacija, mi sledimo vrednosti socijaldemokratije.
sr

Obrazovanje i ekonomski razvoj
Tema

Obrazovanje i ekonomski razvoj

Demokratiji je potreban ekonomski razvoj i održivost, isto kao što svi građani imaju potrebu za pravdom i jednakim mogućnostima, a sve to zasnovano na sigurnom društvenom kontekstu.
sr

Država socijalnog blagostanja

Tema

Država socijalnog blagostanja


Funkcionalna država blagostanja u kojoj građani mogu da osećaju da im država obezbeđuje sigurnosnu mrežu je u centru socijaldemokratskih vrednosti i predstavlja osnovu za stabilnu demokratiju.
sr

Politička akademija

Politička akademija

Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinuje političko obrazovanje i praktičnu obuku u nizu disciplina. sr

Regionalne aktivnosti

Regionalne aktivnosti

Pored našeg rada na Kosovu, mi smo uključeni i u aktivnosti koordinirane na regionalnom nivou. sr


FES online časopisi

IPG Journal

IPG Journal

IPG-journal je debat platforma FES-a za međunarodnu i evropsku politiku. sr

FES Connect

FES Connect

Povezujući ljude u duhu socijaldemokratije, mi dobijamo i delimo sadržaj na engleskom jeziku iz nemačke i međunarode mreže. sr


FES Interaktiv

Na početak