• 04.12.2018 | Događaj

  Radionice radnih grupa Nacionalnog kongresa mladih Kosova

  Tokom oktobra, Nacionalni kongres mladih Kosova organizovao je 4 radionice u četiri opštine u kojima su mladi gimnazijalci i studenti učestvovali u...


  više
 • 22.11.2018 | Događaj

  Studijska poseta u Baden-Württemberg, Nemačkoj

  Druga studijska poseta Nemačkoj ove godine: Učešće mladih u građanskom društvu i političkim procesima kao snažni stubovi demokratije


  više
 • 26.09.2018 | Događaj

  Publikacija -Kosovo Koje Hoćemo !

  Dokument u nastavku sadrži pregled ideja i povratne informacije koje su diskutovane na početku platformine manifestacije "Kosovo koje hoćemo",...


  više

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Demokratija i politički dijalog
Tema

Demokratija i politički dijalog

Kao politička fondacija, mi sledimo vrednosti socijaldemokratije.
više

Obrazovanje i ekonomski razvoj
Tema

Obrazovanje i ekonomski razvoj

Demokratiji je potreban ekonomski razvoj i održivost, isto kao što svi građani imaju potrebu za pravdom i jednakim mogućnostima, a sve to zasnovano na sigurnom društvenom kontekstu.
više

Država socijalnog blagostanja

Tema

Država socijalnog blagostanja


Funkcionalna država blagostanja u kojoj građani mogu da osećaju da im država obezbeđuje sigurnosnu mrežu je u centru socijaldemokratskih vrednosti i predstavlja osnovu za stabilnu demokratiju.
više

Politička akademija

Politička akademija

Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinuje političko obrazovanje i praktičnu obuku u nizu disciplina. više

Regionalne aktivnosti

Regionalne aktivnosti

Pored našeg rada na Kosovu, mi smo uključeni i u aktivnosti koordinirane na regionalnom nivou. više


FES online časopisi

IPG Journal

IPG Journal

IPG-journal je debat platforma FES-a za međunarodnu i evropsku politiku. više

FES Connect

FES Connect

Povezujući ljude u duhu socijaldemokratije, mi dobijamo i delimo sadržaj na engleskom jeziku iz nemačke i međunarode mreže. više


FES Interaktiv

Na početak