31.07.2020

Serija 2: Priče o porodicama u potrebi

Ova serija pokriva priče porodica sa teškim socijalnim uslovima na Kosovu. Porodice su izabrane u saradnji sa centrima za socijalnu pomoć i Crvenim kristom Kosova. Dok svi ljudi imaju različite poteškoće tokom pandemije, porodice sa socijalnom pomoći od 50 do 150 evra mesečno suočavaju se sa siromaštvom, izolacijom i beznađem svakodnevno. Kako se nose s pandemijom? Slušajte njihove priče!

Kosovske priče u vremenu pandemije COVID-19 je projekt sufinansiran od KosvaPress-a i Fondacije Friedrich Ebert na Kosovu, koji ima za cilj pokazati iskustva i izazove različitih ljudi na Kosovu, koji se suočavaju sa izvanrednom situacijom koju je izazvao COVID-19.

Priče će biti objavljene u šest serija koje pokrivaju različite teme/aspekte krize.

Posledice pandemije imaju mnoga lica. U ovim serijama upoznaćete ljude sa svih oblasti i njihove priče.


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Na početak