Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

Socijalne politike u programima političkih partija

Da li je jednakost važna?
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (2,8 MB PDF-File)


National youth congress

The future has a voice - share yours

Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (24 MB, PDF-File)


Korisite zajedničku snagu

Budućnost ima glas - podeli svoj!

Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (5,5 MB PDF-File)


Kongresi kombëtar i të rinjve

E ardhmja ka një zë - jepi fuqi zërit tënd!

Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (28 MB, PDF-File)


Kongresi nacional "Kosova që ne duam"

Kosova që ne duam

Siguri sociale, zhvillim ekonomik, punë dhe jetë të dinjitetshme
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (89 MB, PDF-File)


Nacionalni kongres "Kosovo koje hoćemo"

Kosovo koje hoćemo

Socijalno osiguranje, ekonomski razvoj, dostojanstven život i rad
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (88 MB, PDF-File)


National Congress "The Kosovo we want"

The Kosovo we want

Social security, economic development, decent work and life
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (90 MB, PDF-File)


Politikat sociale në programet e partive politike

A ka rëndësi barazia?
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (19 MB, PDF-File)


Social policies in political party programs

Does equality matter?
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (17 MB, PDF-File)


Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Propozimet për skemën e sigurimeve shëndetësore

Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (4,7 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 04.12.2018 | Događaj

  Radionice radnih grupa Nacionalnog kongresa mladih Kosova

  Tokom oktobra, Nacionalni kongres mladih Kosova organizovao je 4 radionice u četiri opštine u kojima su mladi gimnazijalci i studenti učestvovali u...

  više

 • 22.11.2018 | Događaj

  Studijska poseta u Baden-Württemberg, Nemačkoj

  Druga studijska poseta Nemačkoj ove godine: Učešće mladih u građanskom društvu i političkim procesima kao snažni stubovi demokratije

  više

 • 26.09.2018 | Događaj

  Publikacija -Kosovo Koje Hoćemo !

  Dokument u nastavku sadrži pregled ideja i povratne informacije koje su diskutovane na početku platformine manifestacije "Kosovo koje hoćemo",...

  više

Na početak