Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

Rrumbullaku, Oltion

Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzmi publikaciju (560 KB, PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzmi publikaciju (560 KB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analysis of Kosovo's education system

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (14 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (7 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analizë sistemit arsimor në Kosovë

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (7 MB, PDF-File)


Abazi, Dardan; Ejupi, Burim

Pagat në sektorin publik në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (2,3 MB PDF-File)


Socijalne politike u programima političkih partija

Da li je jednakost važna?
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (2,8 MB PDF-File)


National youth congress

The future has a voice - share yours

Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (24 MB, PDF-File)


Korisite zajedničku snagu

Budućnost ima glas - podeli svoj!

Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (5,5 MB PDF-File)


Kongresi kombëtar i të rinjve

E ardhmja ka një zë - jepi fuqi zërit tënd!

Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (28 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 19.03.2019 | Događaj

  Mlade generacije za novi Balkan 2030: Ka alternativnim horizontima

  U ponedeljak, 12. marta, Fondacija Friedrich-Ebert (FES), zajedno sa svojim partnerima, organizovala je panel diskusiju na temu: "Mlade generacije za...

  više

 • 04.12.2018 | Događaj

  Radionice radnih grupa Nacionalnog kongresa mladih Kosova

  Tokom oktobra, Nacionalni kongres mladih Kosova organizovao je 4 radionice u četiri opštine u kojima su mladi gimnazijalci i studenti učestvovali u...

  više

 • 22.11.2018 | Događaj

  Studijska poseta u Baden-Württemberg, Nemačkoj

  Druga studijska poseta Nemačkoj ove godine: Učešće mladih u građanskom društvu i političkim procesima kao snažni stubovi demokratije

  više

Na početak