Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

Rrumbullaku, Oltion

Youth study Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzmi publikaciju (590 KB, PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzmi publikaciju (560 KB, PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzmi publikaciju (560 KB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analysis of Kosovo's education system

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (14 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (7 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analizë sistemit arsimor në Kosovë

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (7 MB, PDF-File)


Abazi, Dardan; Ejupi, Burim

Pagat në sektorin publik në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (2,3 MB PDF-File)


Socijalne politike u programima političkih partija

Da li je jednakost važna?
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (2,8 MB PDF-File)


National youth congress

The future has a voice - share yours

Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (24 MB, PDF-File)


Korisite zajedničku snagu

Budućnost ima glas - podeli svoj!

Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (5,5 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


 • 16.05.2019 | Događaj

  Drugi Nacionalni Congres Mladih "Kosovo Koje Hoćemo", 23 Maja 2019

 • 02.05.2019 | Događaj

  Konferencija: Stručno obrazovanje i usmeravanje su ekonomska politika

  Fondacija Friedrich Ebert u Prištini, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za saradnju (GIZ) i Nemačko-kosovskom privrednom komorom (NKPK) je, dana...

  više

 • 01.05.2019 | Događaj

  Zajednička rasprava: Implementacija Zakona o radu

  23.04.2019, ICK Priština

  više

Na početak