Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

Tafallari, Driton; Morina, Burim

Banimi social në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Why is early education the solution?

Authors: Majlinda Behrami, Fitim Pacolli, Florent Ramqaj. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, 2020<
Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (5 MB, PDF-File)


Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Pse edukimi i hershëm është zgjidhja?

Autorë: Majlinda Behrami, Fitim Pacolli, Florent Ramqaj. - Prishtinë : Friedrich Ebert Stiftung, 2020<
Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (7 MB, PDF-File)


Muharremi, Robert

Vote of no-confidence and the formation of a new government in Kosovo-Challenges and way out for a functional parliamentary democracy

Author: Robert Muharremi. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, May 2020<
Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (660 KB, PDF-File)


Muharremi, Robert

Votimi i mocionit të mosbesimit dhe formimi i qeverisë së re në Kosovë-sfidat dhe rruga përpara për një demokraci parlamentare funksionale

Autor: Robert Muharremi. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, Maj 2020<
Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (690 KB, PDF-File)


"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

Botue: Frank Hantke, FES ; Nora Hasani, KDWV, David Oberhuber, GIZ. - [Prishtina] : Friedrich Ebert Stiftung, [2019]<
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


"Our raw material is education - for a modern vocational education"

Publishers: Frank Hantke, FES ; Nora Hasani, KDWV, David Oberhuber, GIZ. - [Prishtina] : Friedrich Ebert Stiftung, [2019]<
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

Izdavač: Frank Hantke, FES ; Nora Hasani, KDWV, David Oberhuber, GIZ. - [Prishtina] : Friedrich Ebert Stiftung, [2019]<
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

Herausgeber: Frank Hantke, FES ; Nora Hasani, KDWV, David Oberhuber, GIZ. - [Prishtina] : Friedrich Ebert Stiftung, [2019]<
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


Hantke, Frank

Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Author: Frank Hantke. - [Prishtina] : Friedrich Ebert Stiftung, [2019]<
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (610 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

 • 14.09.2020 | Događaj

  Serija debata u okviru projekta: "Diaspora Education"

  Diaspora ED bio je projekt koji je imao za cilj da okupi stručnjake i umetnike iz dijaspore sa srednjoškolcima na Kosovu. Glavni cilj ovog projekta...

  više

 • 05.08.2020 | Događaj

  Kako političke stranke pristupaju biračima?

  Tokom perioda juni – juli, Platforma civilnog društva „Kosovo koje želimo“ u Mitrovici je sprovela ciklus rasprava na temu: „Kako političke stranke...

  više

 • 31.07.2020 | Događaj

  Serija 2: Priče o porodicama u potrebi

  Ova serija pokriva priče porodica sa teškim socijalnim uslovima na Kosovu. Porodice su izabrane u saradnji sa centrima za socijalnu pomoć i Crvenim...

  više

Na početak