Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Ko je ostao isključen?
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (2,6 MB PDF-File)


Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Kush u la pas dore?
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (2,6 MB PDF-File)


Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inclusiveness of the government response to the COVID-19 crisis

Who was left behind?
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (2,5 MB PDF-File)


Zogjani, Valëza

Report on the performance of municipalities in the area of communication with citizens

Democracy fo Development ; Author: Valëza Zogjani. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, October 2020<
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Zogjani, Valëza

Raport mbi performancën e komunave në fushën e komunikimit me qytetar/e

Demokraci për zhvillim ; Autore: Valëza Zogjani. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, Tetor 2020<
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Efekat pandemije Covid-19 na Kosovu

Rezultat opštinskih budžeta
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (4,4 MB PDF-File)


The effect of Covid-19 pandemic in Kosovo

Outlook of municipal budgets
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (2,4 MB PDF-File)


Efekti pandemisë COVID-19 në Kosovë

Rezultati i buxheteve komunale
Prishtina, 2021

Preuzmi publikaciju (2,5 MB PDF-File)


Tafallari, Driton; Morina, Burim

Banimi social në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Why is early education the solution?

Authors: Majlinda Behrami, Fitim Pacolli, Florent Ramqaj. - Prishtina : Friedrich Ebert Stiftung, 2020<
Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (18 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

 • 15.04.2021 | Događaj

  Poziv na prijave za Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung 2021

  Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinuje političko obrazovanje i praktičnu obuku u nizu disciplina. Njen cilj je obrazovanje i...

  više

 • 08.04.2021 | Događaj

  Serija debata: Mladi glasaju

  Debatni centar u okviru Nacionalnog kongresa mladih Kosova tokom predizborne kampanje za prevremene parlamentarne izbore na Kosovu sproveo je četiri...

  više

 • 29.09.2020 | Događaj

  FES country director René Schlee congratulates Lëvizja VETËVENDOSJE!

  FES country director René Schlee congratulates Lëvizja VETËVENDOSJE! (LVV) on their admittance to the Progressive Alliance (PA). Progressive Alliance...

  više

Na početak