Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Why is early education the solution?

Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (5 MB, PDF-File)


Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Pse edukimi i hershëm është zgjidhja?

Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (7 MB, PDF-File)


Muharremi, Robert

Vote of no-confidence and the formation of a new government in Kosovo-Challenges and way out for a functional parliamentary democracy

Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (660 KB, PDF-File)


Muharremi, Robert

Votimi i mocionit të mosbesimit dhe formimi i qeverisë së re në Kosovë-sfidat dhe rruga përpara për një demokraci parlamentare funksionale

Prishtina, 2020

Preuzmi publikaciju (690 KB, PDF-File)


"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


"Our raw material is education - for a modern vocational education"

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


Hantke, Frank

Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (610 KB, PDF-File)


Hantke, Frank

Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (620 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

 • 19.06.2020 | Događaj

  Kosovske priče tokom pandemije COVID 19

  “Kosovske priče u vremenu pandemije COVID 19“ je projekt sufinansiran od KosvaPress-a i Fondacije Friedrich Ebert na Kosovu, koji ima za cilj...

  više

 • 22.05.2020 | Događaj

  Pravo građana na demokratski protest u uslovima vanrednih situacija i prisilnih mera

  Autor uvodnika: Visar Rushiti

  više

 • 21.05.2020 | Događaj

  Poziv na prijave za Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung 2020

  Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinuje političko obrazovanje i praktičnu obuku u nizu disciplina. Njen cilj je obrazovanje i...

  više

Na početak