Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

Good education policy for a successful economy

Positions of the Friedrich Ebert Foundation with facts : theses for a operational framework for designing a future-oriented education and labor market policy in Kosovo
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (3,1 MB PDF-File)


Gute Bildungspolitik für eine erfolgreiche Wirtschaft

Positionen der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Fakten : Thesen für einen Handlungsrahmen zur Gestaltung einer zukunftsorientierten Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik in Kosovo
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (460 KB, PDF-File)


Kabashi-Ramaj, Besa

Human security challenges in Kosovo

Political instability in Kosovo and implications for the human security of the people
Prishtina, 2017

Preuzmi publikaciju


Kabashi-Ramaj, Besa

Sfidat e sigurisë njerëzore në Kosovë

Destabiliteti politik në Kosovë dhe implikimet për sigurinë njerëzore të popullatës
Prishtina, 2017

Preuzmi publikaciju


Dalipi, Samet; Shala, Krenar

The role of decentralization on security improvement and peace-building in Kosovo

policy paper
Prishtina, 2017

Preuzmi publikaciju (1,3 MB PDF-File)


Rinia në udhëkryq, cila është rruga?!

Prishtina, 2017

Preuzmi publikaciju (620 KB, PDF-File)


International Conference Current Security Challenges for the Western Balkan Region

study based on inputs given at the International Conference organized on 20-21 November 2014 in Prishtina
Prishtina, 2017

Preuzmi publikaciju (19 MB, PDF-File)


Qirezi, Bardha

The 2015 Kosovo migration outflow to European Union

Who, why and how
Prishtina, 2017

Preuzmi publikaciju (4 MB, PDF-File)


Tahiri, Besnik

Gradonačelnik - predstavnik ili onaj koji vlada?

doprinos jačanju odgovornosti institucija i njihovoj transparentnosti na lokalnom nivou ; slučaj Kosova
Pristina, 2013

Preuzmi publikaciju (1,1 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

The municipal mayor - a representative or a dominant authority?

A contribution to strengthening institutional accountability and transparency at the local leval - Kosovo case
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (1 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

 • 26.03.2020 | Događaj

  Kancelarija FES-a na Kosovu pozdravlja novog direktora

  G. Rene Schlee imenovan je za novog direktora Fondacije Friedrich Ebert Stiftung - Kancelarija na Kosovu.

  više

 • 23.12.2019 | Događaj

  Omladina, Kosovo-Srbija, nacionalizam i demokratija na zapadnom Balkanu

  Intervju sa Frank Hantke-om, Direktor Kancelarije na Kosovu.

  više

 • 07.12.2019 | Događaj

  Javna rasprava o aktima čini građane akterima u donošenju lokalnih odluka

Na početak