Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

Tahiri, Besnik

Kryetari i komunës - përfaqësues apo dominues?

një kontribut në forcimin e llogaridhënies institucionale dhe transparencës në nivelin lokal ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (700 KB, PDF-File)


Hapçiu, Annea; Sparks, John R.

The internal effect of the Kosovo

the young Europeans ; nation branding campaign on the Kosovar people
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (1 MB PDF-File)


Shkoza, Armend M.; Lekiqi, Filloreta

Sigurimi shëndetësor në Kosovë

një e drejtë e vonuar
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (1,8 MB PDF-File)


EUs chance to anchor Kosovo

Kosovo feasibility study
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (1,6 MB PDF-File)


Kosovo youth study

forward looking, grounded in tradition ; survey 2012
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (3,5 MB PDF-File)


Close to the EU, far from the citizens

the Kosovo-Serbia dialogue = Larg qytetarit afër BE-së
Prishtina, 2013

Više informacija (4 MB, PDF-Files)


Musliu, Betim; Gashi, Adem

Krimi i organizuar në zgjedhje

analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Rinia e Kosovës

me syte nga e ardhmja me kembe ne tradita ; hulumtim 2012
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (3,7 MB PDF-File)


Studija o mladima na Kosovu

pogled unapred, utemeljen u tradiciji ; istraživanje 2012
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (3,7 MB PDF-File)


Musliu, Betim; Gashi, Adem

Organized crime in election process

an analysis of prosecution and adjudication policy
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (1,9 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

 • 26.03.2020 | Događaj

  Kancelarija FES-a na Kosovu pozdravlja novog direktora

  G. Rene Schlee imenovan je za novog direktora Fondacije Friedrich Ebert Stiftung - Kancelarija na Kosovu.

  više

 • 23.12.2019 | Događaj

  Omladina, Kosovo-Srbija, nacionalizam i demokratija na zapadnom Balkanu

  Intervju sa Frank Hantke-om, Direktor Kancelarije na Kosovu.

  više

 • 07.12.2019 | Događaj

  Javna rasprava o aktima čini građane akterima u donošenju lokalnih odluka

Na početak