Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

European Union integration at the local level

report
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (7,3 MB PDF-File)


Made in Kosova

progress report ; 2011
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (570 KB, PDF-File)


Made in Kosova

raporti i progresit ; 2011
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (620 KB, PDF-File)


Kosovo national elections 2010

overview and trends
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (440 KB, PDF-File)


Wählisch, Martin; Xharra, Behar

Public diplomacy of Kosovo

status quo, challenges and options
Belgrad, 2011

Preuzmi publikaciju (8,7 MB PDF-File)


Tahiri, Besnik

Jasne na papiru, pomućene u praksi

decentralizacija i reforma lokalne uprave ; slučaj Kosova ; studija o izgledima i izazovima decentralizacije u Republici Kosovo dve godine nakon Ustava
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (520 KB, PDF-File)


Tahiri, Besnik

Clear on paper blurred in practice

decentralisation and local governance reform ; the case of Kosovo ; a study on the prospects and challenges of decentralisation in the Republic of Kosovo two years after the constitution
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (390 KB, PDF-File)


Murati, Valon; Berisha, Qerkin

Social policies in Kosovo

social schemes and their conformity within the Kosovo reality
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (390 KB, PDF-File)


Murati, Valon; Berisha, Qerkin

Politikat social në Kosovë

skemat sociale dhe përshtatshmëria e tyre me realitetin Kosovar
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (390 KB, PDF-File)


South East Europe Student Research Conference 2010

conference proceedings ; 28 - 29 May 2010, Prishtina, Kosovo
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (450 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

 • 26.03.2020 | Događaj

  Kancelarija FES-a na Kosovu pozdravlja novog direktora

  G. Rene Schlee imenovan je za novog direktora Fondacije Friedrich Ebert Stiftung - Kancelarija na Kosovu.

  više

 • 23.12.2019 | Događaj

  Omladina, Kosovo-Srbija, nacionalizam i demokratija na zapadnom Balkanu

  Intervju sa Frank Hantke-om, Direktor Kancelarije na Kosovu.

  više

 • 07.12.2019 | Događaj

  Javna rasprava o aktima čini građane akterima u donošenju lokalnih odluka

Na početak