Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

Rregullimi i Marrëdhënies së punës në Kosovë

ligji dhe zbatimi i tij
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (1 MB, PDF-File)


Vuniqi, Luljeta

Image of women politicians in the Kosovo media

Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (5 MB, PDF-File)


Shaipi, Kushtrim; Maliqi, Agon

Party attitudes towards the society

values, religion, state and individuality
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (390 KB, PDF-File)


Shaipi, Kushtrim; Maliqi, Agon

Qëndrimet e partive kundrejt shoqërisë

vlerat, religjioni, shteti dhe individualiteti
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (390 KB, PDF-File)


Local government and administration in Kosovo

Kosovar Institute for Policy Research and Development. - Prishtina, 2004. - 112 S. = 1,7 MB PDF-File. - (Policy resaerch series
Prishtina, 2013

Preuzmi publikaciju (1,7 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

 • 26.03.2020 | Događaj

  Kancelarija FES-a na Kosovu pozdravlja novog direktora

  G. Rene Schlee imenovan je za novog direktora Fondacije Friedrich Ebert Stiftung - Kancelarija na Kosovu.

  više

 • 23.12.2019 | Događaj

  Omladina, Kosovo-Srbija, nacionalizam i demokratija na zapadnom Balkanu

  Intervju sa Frank Hantke-om, Direktor Kancelarije na Kosovu.

  više

 • 07.12.2019 | Događaj

  Javna rasprava o aktima čini građane akterima u donošenju lokalnih odluka

Na početak