Publikacije

 • Slika: FES Kosovo

Najnovije publikacije

"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


"Our raw material is education - for a modern vocational education"

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (62 MB, PDF-File)


Hantke, Frank

Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (610 KB, PDF-File)


Hantke, Frank

Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (620 KB, PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Social security - economic development - decent work and life
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (4,3 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Siguri sociale - zhvillim ekonomik - punë dhe jetë e dinjititetshme
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (4,2 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Socijalna sigurnost - ekonomski razvoj - dostojanstven rad i život
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (4,4 MB PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Youth study Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzmi publikaciju (590 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

 • 26.03.2020 | Događaj

  Kancelarija FES-a na Kosovu pozdravlja novog direktora

  G. Rene Schlee imenovan je za novog direktora Fondacije Friedrich Ebert Stiftung - Kancelarija na Kosovu.

  više

 • 23.12.2019 | Događaj

  Omladina, Kosovo-Srbija, nacionalizam i demokratija na zapadnom Balkanu

  Intervju sa Frank Hantke-om, Direktor Kancelarije na Kosovu.

  više

 • 07.12.2019 | Događaj

  Javna rasprava o aktima čini građane akterima u donošenju lokalnih odluka

Na početak