Tema

Demokratija i politički dijalog
Tema

Demokratija i politički dijalog

Kao politička fondacija, mi sledimo vrednosti socijaldemokratije.
more

Država socijalnog blagostanja

Tema

Država socijalnog blagostanja


Funkcionalna država blagostanja u kojoj građani mogu da osećaju da im država obezbeđuje sigurnosnu mrežu je u centru socijaldemokratskih vrednosti i predstavlja osnovu za stabilnu demokratiju.
more

Regionalne aktivnosti

Regionalne aktivnosti

Pored našeg rada na Kosovu, mi smo uključeni i u aktivnosti koordinirane na regionalnom nivou. more

Obrazovanje i ekonomski razvoj
Tema

Obrazovanje i ekonomski razvoj

Demokratiji je potreban ekonomski razvoj i održivost, isto kao što svi građani imaju potrebu za pravdom i jednakim mogućnostima, a sve to zasnovano na sigurnom društvenom kontekstu.
more

Politička  akademija

Politička akademija

Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinuje političko obrazovanje i praktičnu obuku u nizu disciplina. more

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org


Na početak